Геодезия, геология скачать реферат

[ книги ] [ рефераты ] [ тесты ] [ ридеры ] [ регистрация ] [ вход ]
[ новинки книг ] [ категории книг ] [ правила ]

Методика геологічних робіт скачать реферат

Пошуковими ознаками виявлення родовищ селікатного в лінійних Н.В. являються:
Наявність полей габро, габро-амфіболитів, амфіболитів, вказуючих на можливість виявлення просторово зв’язаних з ними масивів ультраосновних пород.
Наявність у/o пород як джерела гіпергенного -орудення та кори вивітрювання цих пород, як геологічної формації, безпосередньо несучої родовища силікатних -руд.
Розвиток нонтронітового то охристого типів кори вивітрювання по ультрабазитоам з підвищеними концентраціями силікатного .
Наявність карбонатних пород (кальцифірів) на контакті з серпентинітами (масиви Капітановський, Заводський та ін. - Грушковський, Північний), яка визначає можливість виявлення силікатних -руд контактово-карстового типу.
Лінійний характер контактів у/о серпентинізованних тіл, вказуючих на наявність тектонічних зон і можливість виявлення в їх межах лінійних кор вивітрювання охристо-нонтронитового типу.
Геофізичні ознаки, зокрема висококонтрасні магнітні аномалії над масивами у/о пород з лінійним характером на одному з їх контактів, вказуючих на тектонічну природу цього контакта та можливість розвитку в ньому лінійної кори вивітрювання охристо-нонтронитового типу.
Геологічні методи грудок заключались в пробурюванні скважин, документації кар’єрів. Ці роботи супроводжувались комплексом випробних та лабораторних робіт.
Докумнтація кар’єрів.
Для уточнення деяких питань будови масивів у/о пород, взаємовідношення їх з вміщуючими породами проводилась докумнтація кар’єрів Деренюхінського родовища, кар’єрів Центрального, Бурти та ін. Документація заключалась у ретельному описі коренних порід, характера контактів з зарисовками.
2. Бурові роботи.
Проводилось буріння похилих скважин глибиною від 50 до 500 м. станками СКВ-4 та БО-500/800 з метою пошука лінійних кор вивітрювання.
Пошукове буріння похилих скважин проводилось на 7-ми ділянках - Каштановському, Заводському, а також Деренюхінському, Липовенковському, Шкільному, Пушківському, Кумаровському.
Пошуковому бурінню передували наземні геофізичні роботи та аналіз геологічної будови території ройона.
Буріння скважин проводилось як по рідкій сітці (130-700х20-40м), так і одиночними профілями та окремими скважинами. По рідкій сітці буріння проводилось на експлуатайованій Капітановській ділянці, окремими профілями та одиночними скважинами на Заводській ділянці, а на Деренюхінській, Липовеньковскій, Шкільній, Пушковській, Кумаровській - тільки одиночними скважинами.
Вихід керна по корам вивітрювання та по кристалічним породам складав 80.3%, а по породам осадкового чохла - 55-60%.
Кількість пробурених скважин:

Ділянка Кількість скважин
Деренюхінська
Липовеньковська
Шкільна
Пушковська
Кумарівська 15
6
6
2
1

3. Випробування.
Випробування керна скважин велось для вивчення якісних та кількістних характеристик основних та попутних корисних копалин.
Воно заключалось у відборі проб та зразків для проведення спектрального, спектрохімічного, хімічного, мінералогічного аналізів.
Геохімічне випробування виконувалось з метою визначення металогенічної спеціалізації усіх різновидів пород і для передчасної розбраковки птенційно рудних інтервалів.
Геохімічне випробування заключалось у відборі проб точковим методом з керна скважин через 5-10 см. з нетрографічних різниць пород. Довжина проби складала 2 м. Вага геохімічних проб складала 200-300 г. З цих проб відбирались наважки на загальний спектральний, хімічний та ін. аналізи.
Хімічне випробування проводилось після отримання позитивних результатів по данним спектрального аналізу. Хімічний аналіз проб, відібрених з нікеленосних інтервалів, являвся основним видом аналіза, яким визначалось якісний вміст в них та . По данним хімічного аналіза виділялись інтервали з промисловим вмістом та корисних компонентів.
Інтервал випробування був прийнятий рівним 1 м., при різкій зміні потужностей - від дікількох десятків см. до декількох метрів.
Випробуванню підлягались бурі залізняки, озалізнені нонтроніти, нонтроніти, хлорото-смодисті, охристо-кремнієві породи, вилуженні та нонтронітизовані серпентиніти, монтморилоніт-нонтронітові утворення з підвищенним вмістом по данним ’.......’.
Крім родових проб, визначаючих , виконувався відбір групових проб на , на шлакоутворюючі компоненти та шкідливі домішки .
Мінерологічне випробування проводилось з метою вивчення мінерального склада руд та вміщуючих пород. Проби відбирались з усіх нетрографічних різниць пород та кор вивітрювання в тій чи іншій мірі потенційно рудоносних. Проводився опис шліфів та аншліфів.
Лабораторні дослідження виконувались, в основному, в лабораторії Правобережної ГРЕ (мінеральний аналіз, виготовлення шліфів та аншліфів) та Центральній лабораторії (Київ) (хімічний аналіз на , групових проб на шлакоутворюючі елементи та шкідливі домішки , силікатний аналіз, опис шліфів та аншліфів).

Добавлен: 14.01.2012, 03:52 [ Скачать с сервера (72.5Kb) ]
Категория: Геодезия, геология | Добавил: Lakomka
Просмотров: 765 | Загрузок: 138
Рейтинг: 0.0/0

форма входа

Логин:
Пароль:

объявления

Если у Вас сахарный диабет, то в этой книге Вы найдете информацию о том, как можно научиться не страдать от соблюдения строгой диеты, так как в книге приведено много кулинарных рецептов. Используя предложенные рецепты, Вы не будете чувствовать себя ущербным и обделенным по сравнению с другими людьми. Кроме того, Вы узнаете, что собой представляет с...
«Ничто из того, что вы здесь найдёте, не следует воспринимать буквально. Однако, при повторном прочтении, кажущаяся непоследовательность этих материалов, странным образом гармонирует с тем хаосом, который давно правит бал в этом мире. Фондовые рынки и политика правительств, дефициты торгового баланса и межгосударственные долги, денежная масса в обр...
Ваше повседневное меню кажется скучным и однообразным? Вам хотелось бы порадовать домочадцев вкусными, роскошными блюдами, которые нисколько не уступали бы президентским? Если на оба вопроса вы ответили утвердительно, значит, эта книга написана для вас. В ней вы найдете огромное количество рецептов самых разных блюд, разработанных в лучших традиция...
На картах обоих полушарий нашей планеты можно встретить немало русских названий. Это память о тех временах, когда наши cоотечественники, наравне с исследователями других стран, открывали Землю. Экспедиции россиян оставили свой след в Северной и Южной Америке, Антарктике, Азии, Тихом океане, Арктике. Эта книга – рассказ о самых выдающихся русских пу...

объявления

Белки – Ферменты

[Химия] - скачать

Двумерный оптический сигнал и его информационная структура

[Физика] - скачать

Константин Эдуардович Циолковский

[Физика] - скачать

Общие сведения об интегральных микросхемах

[Радиоэлектроника] - скачать

Малошумящие однозеркальные параболические антенны

[Радиоэлектроника] - скачать